LTO gaat met minister Adema aan tafel over onrust in de landbouw

06-02-2024 JOURE – LTO Nederland had vorige week contact met de minister-president, met verschillende ministers en met de top van het ministerie van LNV vanwege de onrust onder boeren in verschillende landen in Europa en ook in Nederland. Gezamenlijk is besloten dat er deze week een spoedoverleg komt met minister Adema van LNV.

Boeren uiten hun onvrede over het tempo waarmee ze met nieuwe regels en voorschriften te maken krijgen. De laatste dagen werd zichtbaar dat de onrust een kookpunt bereikt. LTO vindt dat het Nederlandse en Europese landbouwbeleid aangepast moet worden. De stapeling van regels moet verminderen en er moeten op korte termijn stappen gezet worden naar landbouwbeleid dat haalbaar en realistisch is. Dit signaal zal de landbouworganisatie nog eens aan minister Adema overbrengen.

Binnen de Europese koepelorganisatie Copa Cogeca stelt LTO Nederland vast dat deze noodkreten in alle lidstaten van de Europese Unie leven. En, zoals door verschillende andere landen inmiddels al gedaan is, moet ook Nederland binnen de Europese Unie weten dat de rek eruit is.

De komende 4 weken gaat het LTO-bestuur in zes regionale bijeenkomsten in gesprek met leden over de stapeling van regels en middelenvoorschriften. Samen met leden zoekt het bestuur naar oplossingen om uit de beleidsklem te komen. De oogst van deze bijeenkomsten zal een belangrijk onderdeel vormen van de verdere inzet van LTO.