LEADER-subsidie beschikbaar in Zuidwest-Fryslân

06-02-2024 JOURE – Via het Europese LEADER-programma verstrekt de provincie Fryslân een subsidie van €3.175.000,- voor plattelandsprojecten in de regio Zuidwest-Fryslân. De subsidie komt beschikbaar voor initiatieven die zich onder andere richten op het versterken van de plattelandseconomie het landschap en de sociale cohesie. Vanaf nu kunnen aanvragers hun plannen indienen.

LEADER Zuidwest-Fryslân
LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Verantwoordelijk gedeputeerde Wiersma: “Mei LEADER docht de provinsje tegearre mei Europa en de gemeenten in foarse ynvestearring yn de leefberens fan ús plattelân. Wy hoopje dat hjirmei in soad inisjativen ta útfiering komme kinne.”

Elk gebied heeft in een zogenaamde Lokale Ontwikkelingsstrategie aangegeven welke thema’s zij de komende jaren zelf belangrijk vinden en wat voor soort projecten ze graag willen stimuleren. Je kunt in de regio Zuidwest-Fryslân daarom subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op minimaal één van de volgende thema’s:

  • voor het behoud van ons cultuurhistorisch landschap
  • kansen voor de transities die in de landbouw moeten plaatsvinden
  • kansen voor het versterken van de arbeidsmarkt in deze regio

In alle drie aangewezen gebieden is een Lokale Actiegroep (LAG) verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Christien Lycklama a Nijeholt, vicevoorzitter van de LAG Zuidwest-Fryslân: “As wy ergens sterk yn binne yn de Súdwesthoeke, dan is it wol de ûnderlinge ferbining en moaie Mienskipsprojekten. Dit is ek de driuwfear dy’t nedich is foar in suksesfolle leaderprogramma”

Voorwaarden
Per project kan voor maximaal 50% van de kosten subsidie aangevraagd worden. Het subsidiebedrag ligt per project tussen de €50.000,- en €124.999,-. Van 2024 tot 2027 kunnen aanvragen doorlopend ingediend worden. Deze worden in de eerstvolgende ronde in behandeling genomen. Jaarlijks sluiten de rondes op 11 april en 17 oktober om 17:00 uur.

LEADER
In de jaren 2024-2027 kan LEADER-subsidie worden aangevraagd. Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van het SNN (externe link). De adviseurs van Streekwurk zijn beschikbaar voor het begeleiden en adviseren van de initiatiefnemers bij het aanvragen van subsidie voor hun project. Meer informatie en inspirerende projecten(externe link)