Meer asielverzoeken en minder nareizigers in 2023

01-02-2024 JOURE – In 2023 dienden ruim 38 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland in. Dat is 8 procent meer dan het jaar ervoor. Het aantal nareizigers nam juist af (-7 procent) vergeleken met 2022. Net als afgelopen jaren komt de grootste groep asielzoekers uit Syrië. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste asielcijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In de tweede helft van 2023 werden de meeste asielverzoeken ingediend; ruim 23 duizend van de in totaal ruim 38 duizend. Van alle eerste asielverzoeken waren er 600 verzoeken van mensen uit Oekraïne; 460 minder dan in 2022.

Meer dan een derde asielzoekers komen uit Syrië
Net als in voorgaande jaren kwamen in 2023 de meeste asielzoekers uit Syrië. Zij deden 13 duizend eerste asielaanvragen, iets meer dan in 2022. Andere grotere groepen asielzoekers kwamen uit Turkije en Eritrea. Vooral het aantal asielzoekers uit Eritrea nam toe; 72 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Vooral jonge mannen doen eerste asielverzoek
Drie kwart van de asielzoekers die in 2023 een eerste asielverzoek indienden waren mannen. Bij asielzoekers uit Syrië en Jemen lag dit percentage hoger, respectievelijk 84 en 83 procent. De meeste asielzoekers waren jonger dan 35 jaar bij het indienen van een asielverzoek. Bijna 3 op de 10 asielzoekers waren zelfs jonger dan 18 jaar. Van de asielzoekers uit Eritrea was bijna de helft jonger dan 18 jaar.

Iets minder nareizende familieleden
In 2023 kwamen iets meer dan 10 duizend nareizende familieleden naar Nederland. Dat zijn er 800 minder dan het jaar ervoor. Dit komt grotendeels doordat er minder nareizigers uit Syrië en Eritrea naar Nederland kwamen. Wel verdubbelde het aantal nareizigers uit Jemen.

In 2023 waren 6 op de 10 nareizigers een vrouw. Iets meer dan de helft van de nareizigers was jonger dan 18 jaar. Van de nareizigers uit Syrië en Jemen was 6 op de 10 jonger dan 18 jaar.