20.771 misdrijven in 2023

28-01-2024 JOURE – In Friesland werden vorig jaar 20.771 misdrijven geregistreerd. Over het algemeen worden waar de meeste mensen wonen ook de meeste incidenten gemeld. In de top 6 is dat ook terug te zien. Daarna blijkt dat deze regel niet voor ieder dorp of stad geldt.

Misdrijven
Vernieling en diefstal van brom- en snorfietsen zijn misdrijven die in Fryslân veel voorkomen. Maar het grootste aandeel is zogenaamde horizontale fraude. Dat is fraude ten koste van burgers, bedrijven, en financiële bedrijven. Als laatste komt rijden onder invloed en het veroorzaken van een ongeval aan bod.

Oplichting via WhatsApp
Wat je steeds vaker ziet is dat mensen via WhatsApp zich voordoen als familie of als vrienden. Er wordt een bericht gestuurd dat ze in de problemen zitten en dat ze geld nodig hebben. Crominelen zoeken zoveel mogelijk informatie uit via social media zodat het lijkt dat ze geloofwaardig over komen.

De top 50

PlaatsAantal misdrijven
Leeuwarden6.426
Drachten1.994
Sneek1.557
Heerenveen1.386
Harlingen441
Wolvega417
Franeker369
Lemmer336
Dokkum330
Joure286
Oosterwolde284
Bolsward275
Burgum252
Surhuisterveen185
Gorredijk155
St.-Annaparochie154
Buitenpost150
Workum139
Grou127
Hurdegaryp118
Stiens112
Appelscha111
Kollum108
De Westereen96
Vlieland93
Beetsterzwaag85
Ureterp78
West-Terschelling78
Balk77
Sint Nicolaasga77
Feanwâlden70
Makkum69
Noordwolde68
Akkrum67
Berltsum66
Haulerwijk64
Dronryp63
Harkema63
Kollumersweach63
Goutum59
Opeinde59
Heeg58
Damwâld55
Gytsjerk55
Nes (Ameland)54
IJlst53
Kootstertille51
Holwert50
Menaam50
Koudum45
Noardburgum45