Officiële bekendmakingen week 4 (2024)

26-01-2024 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

25-01-2024 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit GPP op kenteken – Joure

25-01-2024 – Doraweg 5 te Lemmer: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden van de ligboxenstal (OV 20230650)

24-01-2024 – Afsluiting steeg Houtmolenstraat te Joure voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen.

24-01-2024 – Stinsewei 6 te Ouwsterhaule: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20230273/)

24-01-2024 – Molewei te Sint Nicolaaga: verleende standplaatsvergunning (SV 20240004)

24-01-2024 – De Dobbe 1, 8561 EJ Balk: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning. (Z.776214)

24-01-2024 – Molewei te Sint Nicolaasga: verleende standplaatsvergunning (SV 20240002)

24-01-2024 – Prinses Beatrixstraat 12, 8501 HV Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning. (Z.775744)

24-01-2024 – Polderdijk 14, 8531 EX Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel. (Z.776154)

24-01-2024 – Liemdobben 5, 8567 HV Oudemirdum: aanvraag vergunning legaliseren van de bijgebouwen . (Z.776247)

24-01-2024 – Verkeersmaatregelen in verband met herinrichting driesprong Huisterheide/Langwarderdyk en aanpassing aansluiting Huisterheide/Heide te Sint Nicolaasga

24-01-2024 – Jousterweg 203 te Oudehaske: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning wijzigen van de voorgevel (LEGALISATIE) (OV 20230545)

24-01-2024 – Haskeplein Balk: verleende standplaatsvergunning (SV 20240005)

24-01-2024 – Oosterzee (OTZ00) A 2894: aanvraag vergunning plaatsen van een mast voor telecommunicatie langs de A6. (Z.774910)

24-01-2024 – Streek 8 te Sintjohannesga: verleende standplaatsvergunning (SV 20240003)

24-01-2024 – Omkromte 18, 8512 AG Broek: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit. (Z.776139)

24-01-2024 – Kerkpad 16 te Haskerhorne: verleende vergunning bouwen van een kapschuur (OV 20230723/)

24-01-2024 – Pier Christiaanswei 11 te Delfstrahuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (OV 20230682)

24-01-2024 – Middenpaed 6 te Bakhuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een erker/aanbouw aan de zuid-west gevel (OV 20230607)

24-01-2024 – Balk: verleende standplaatsvergunning (SV 20240001)

24-01-2024 – Nummer 1, 8528 DT Dijken: aanvraag vergunning plaatsen van een serre en het legaliser­en van 2 vakantiea­ppart­ementen. (Z.775653)

24-01-2024 – Herema State 1 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van het gemeentehuis (OV 20230090)

24-01-2024 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit GPP op kenteken – Sint Nicolaasga

22-01-2024 – Agenda raadsvergadering

22-01-2024 – Agenda Petear

22-01-2024 – Straatweg/Taanderij te Lemmer (Kadastrale aanduiding: OTZ00/D/3192): verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfswoning (OV 20230470)

22-01-2024 – Vastgesteld bestemmingsplan Balk – Jachthavendyk

22-01-2024 – Toekennen voetpad in het Roazebosk te Joure