Consultatie voor ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied is gestart

16-01-2024 JOURE – Vanaf vandaag is het mogelijk om te reageren om het ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het bijbehorende milieueffectrapport. Tot en met 26 februari is het mogelijk te reageren op de aanpak en uitgangspunten van het conceptprogramma door hierover een zienswijze in te dienen. 

In het Nationaal Programma Landelijk Gebied werken overheid en lokale partijen samen aan maatregelen voor een landelijk gebied. De doelen en kaders voor deze maatregelen worden vastgesteld in het ontwerp. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied is onderdeel van de nieuwe Nota Ruimte waarvan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onlangs de contouren bekend maakte. Daarnaast zijn er raakvlakken met het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering, het Programma Natuur, het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord.

De maatregelen vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied hebben gevolgen voor het milieu. Om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen stelt het Rijk een milieueffectrapport op. Dat is een rapportage waarin de gevolgen van het beleid voor het milieu inzichtelijk gemaakt worden door de milieueffecten van de structurerende keuzes te beschrijven.

Reageren op het ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het bijbehorende milieueffectrapport kan via het Platform Participatie. Hier is ook alle praktische informatie over het indienen van een zienswijze te vinden. Mensen die meer willen weten over het Nationaal Programma Landelijk Gebied kunnen hierover op donderdag 25 januari ook een webinar volgen. Aanmelden voor deze webinar is mogelijk via deze link

Een samenvatting van het ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk Gebied is te vinden op de website van de Rijksoverheid.