Wetgeving over landinrichting is opgegaan in de Omgevingswet

13-01-2024 JOURE – Vanaf 1 januari 2024 is de wetgeving over landinrichting opgegaan in de Omgevingswet. In het vernieuwde stelsel van het omgevingsrecht staan de regels voor landinrichting in de Omgevingswet en de daarop gebaseerde regelgeving in het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en de Omgevingsregeling. 

De regels voor het inrichten van gebieden in het nieuwe omgevingsrecht komen in hoofdlijnen overeen met de oude regels voor landinrichting. Herverkaveling en kavelruil van landelijk gebied blijven mogelijk, waarbij kavelruil in het stedelijk gebied als nieuwe variant is toegevoegd. Ook de bevoegdheid van de provincie voor het toepassen van herverkaveling blijft ongewijzigd, evenals de bijstand die het Kadaster hierbij verleent.

Hoewel er inhoudelijk niet veel is gewijzigd, worden er wel nieuwe termen gebruikt. Zo heet het ‘ruilplan’ nu ‘ruilbesluit’ en wordt het ‘plan van toedeling’ nu ‘bepalingen over kavels en rechten’ genoemd. Om een herverkaveling te kunnen starten moest volgens de oude regels een inrichtingsplan worden gemaakt. Dat is nu vervangen door een inrichtingsprogramma met een inrichtingsbesluit.

De betekenis van de termen ‘toedeling’ en ‘toewijzing is veranderd’. De wetgever heeft in het nieuwe omgevingsrecht de betekenis van deze termen omgedraaid: wat toedeling was, heet nu toewijzing en wat toewijzing was, heet nu toedeling. 

Het Kadaster heeft het document ‘Wetgeving voor het inrichten van gebieden‘ gemaakt waarin de regels voor landinrichting zijn samengebracht. Hierin staat ook welke oude en nieuwe wetsartikelen met elkaar overeenkomen.