Loonafspraken in december opnieuw lager

13-01-2024 JOURE – In december 2023 kwamen nieuwe loonafspraken uit op gemiddeld 6,8 procent. Dat is opnieuw in lijn met de langzaam dalende trend die na de zomer is ingezet. De loonafspraken zijn nog steeds wel veel hoger dan in de afgelopen veertig jaar. Dat meldt AWVN in haar cao-maandbericht over december. AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers.

De gemiddelde loonafspraak in heel 2023 is uitgekomen op 7,3 procent. Ook dat is veel hoger dan in de afgelopen decennia. In december werden 38 cao-akkoorden afgesloten voor 300.000 werknemers. Het aantal afgesloten cao’s was normaal voor een decembermaand.

AWVN verklaart de sinds afgelopen zomer dalende trend in de loonafspraken uit de gedaalde inflatie en verslechterde economische omstandigheden. De hoge inflatie in 2022 en begin 2023, in combinatie met de stijgende minimumlonen, zorgde voor hoge loonafspraken. De verslechterde economie en een aantal aangekondigde reorganisaties maken duidelijk dat de loonruimte bij bedrijven kleiner wordt.

Het AWVN-looncijfer geeft aan wat werknemers die onder de betreffende cao’s vallen in de komende 12 maanden aan loonsverhogingen kunnen verwachten. De periodieke cao-cijfers van het CBS kijken terug op de realisatie van de gemaakte cao-afspraken.

Analyse loonafspraken
De vanaf begin 2021 oplopende trend in de hoogte van loonafspraken is afgelopen zomer omgebogen in een dalende. Het niveau van de loonafspraken was de afgelopen maanden, ondanks de dalende trend, historisch hoog. De hoogte van de loonafspraken wordt de komende tijd bepaald door ontwikkelingen als verslechterd economisch nieuws, dalende industriële productie, stijging van het aantal faillissementen, maar ook door lagere inflatie en krapte op de arbeidsmarkt. Het onderliggende patroon in de onderhandelingen volgt een normaal patroon: na gunstige economische berichten volgen, met een vertraging van een jaar of meer, stijgende loonafspraken. Na slechte economische berichten volgen, eveneens vertraagd, lagere afspraken.

Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).