Drone zaait grasland door met kruidenmengsel

06-01-2024 JOURE – Kruidenrijk grasland helpt bodemverdichting voorkomen, is beter bestand tegen droogte en bespaart kunstmest. Kruidenrijk grasland behouden, is echter een uitdaging. Klaver doorzaaien met een drone kan uitkomst bieden. De methode van een innovatief bedrijf wordt mede dankzij financiering vanuit het LTO Noord Innovatiefonds getest bij 20 melkveebedrijven op klei- en zandgrond.

De zaden zijn ingepakt in bolletjes en  worden door een drone over het graslandperceel verspreid. De zaadbolletjes zijn omgeven door een dun kleilaagje. De klei trekt vocht aan, waardoor de kieming makkelijker verloopt wanneer het zaad op de grond ligt. Inzet van een drone maakt doorzaaien mogelijk zonder dat er een zware machine het land op hoeft. De deelnemende melkveehouders ervaren gunstige effecten van deze zaaimethode.