Boezemstand loopt op – maatregelen tegen dreigende wateroverlast

03-01-2024 JOURE – Door de vele neerslag van de afgelopen dagen is de waterstand in de Friese boezem en polders behoorlijk opgelopen. We zetten plaatselijk zandzakken en pompen in om problemen te voorkomen en slaan zoveel mogelijk water op in polders. Bij alle te nemen maatregelen ligt de prioriteit op het beschermen van woningen en bedrijfsgebouwen.

Boezemstand loopt nog op
In de Friese boezem – het aaneengesloten stelsel van meren, kanalen en vaarten in de provincie – was de gemiddelde waterstand deze woensdagochtend 35 centimeter beneden NAP. Dat is een stuk hoger dan het streefpeil van 52 centimeter -NAP. De verwachting  is dat het waterniveau tot zaterdag nog verder oploopt, ondanks onze inspanningen om zoveel mogelijk water af te voeren naar het IJsselmeer en de Waddenzee. Er wordt voor vrijdag nieuwe neerslag verwacht en de bodem is verzadigd met water.

Spuimogelijkheden beperkt
Door de hoge waterstand in de Waddenzee zijn de mogelijkheden om te spuien via het Lauwersmeer tot donderdagmiddag nog zeer beperkt. De gemalen langs de kust, waaronder ook het Woudagemaal in Lemmer, draaien wel op volle toeren om water weg te pompen.

Extra pompen ingezet
Het gebied De Lege Wâlden bij Joure is dinsdag tijdelijk afgesloten van de boezem, met de sluiting van vier keersluizen. Hiermee willen we voorkomen dat in dit gebied overlast ontstaat. Er is een extra pomp ingezet om water uit dit gebied te pompen. Ook op verschillende andere plaatsen in de provincie draaien extra pompen om plaatselijk problemen te voorkomen.

Zandzakken in Aldeboarn
Op enkele kwetsbare plaatsen worden zandzakken ingezet om te voorkomen dat het boezemwater, wanneer dit verder stijgt, over de kades stroomt. Een van de plaatsen waar dit gebeurt is Aldeboarn. Aan de noordkant van de Boarn, ter hoogte van de straten Westein en Weaze, worden vanmiddag over een lengte van 240 meter 1200 zandzakken aangebracht. 

Wateropslag in polders
Om de boezem te ontlasten slaan we zoveel mogelijk water op in de polders in ons beheergebied. Dit betekent dat de waterstanden hier de komende dagen tot het maximum worden opgezet. Hier en daar zullen delen van weilanden tijdelijk onder water komen te staan. Donderdag wordt een beslissing genomen over de inzet van de 14 retentiepolders die Wetterskip Fryslân achter de hand heeft. Hierin kan maximaal 6 miljoen kubieke meter water tijdelijk worden opgeslagen.

Woudagemaal tot en met vrijdag open 
Publiek dat het draaiende Woudagemaal wil bezoeken is hier tot en met vrijdag welkom, tussen 10 uur en 16 uur. Voor vandaag en donderdag zijn alle toegangsbewijzen uitverkocht.  Kaarten voor vrijdag zijn te reserveren via het ticketsysteem(externe website). Actuele berichten over openingstijden zijn te vinden op de website van het Woudagemaal(externe website).

Meld overlast en schade
Heb je overlast door hoog water op je perceel? Of zie je schade aan gemalen, sluizen of aan andere zaken die een goede waterafvoer kunnen belemmeren? Bel dan tijdens kantooruren (8.30 – 17.00 uur) met het algemene nummer van Wetterskip Fryslân: (058) 292 22 22. Buiten kantooruren kun je overlast of schade melden via het Milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22 (altijd bereikbaar).