Handhavingsgrens vangletsel bij pluimvee wordt verlaagd naar 1%

31-12-2023 JOURE – De NVWA verlaagt de handhavingsgrens voor vangletsel bij vleeskuikens en uitgelegde leghennen met ingang van 1 januari van 2% naar 1%. Indien deze norm wordt overschreden kan dit zowel een boete voor de pluimveehouder als voor de vang- en laadploeg opleveren. AVINED roept iedere betrokkene op om het gehele vang- en laadproces nog eens goed onder de loep te nemen en waar mogelijk dit samen te optimaliseren.

AVINED doet een reeks aanbevelingen rond het laden en vangen van pluimvee:

  • Werk met een IKB PSB-gecertificeerde vangploeg;
  • Zet de dieren op tijd nuchter;
  • Zorg ervoor dat er voldoende rust is in de stal;
  • Zorg ervoor dat de stal goed verduisterd kan worden en dat er voldoende vanglampen zijn;
  • Stem de vang- en laadtijd goed af en zorg, met de slachterij voor voldoende containers of kratten;
  • Selecteer transport onwaardige dieren van tevoren uit;
  • Zorg voor de juiste arbeidsomstandigheden tijdens het vangen;
  • Blijf waakzaam op de bedrijfshygiëne.

Er loopt er nog een onderzoek naar oorzaken van vangletsel in de pluimveehouderij en naar oplossingen die letsel helpen voorkomen. De resultaten daarvan worden gecommuniceerd zodra het onderzoek afgerond is.