Officiële bekendmakingen week 52 (2023)

15-12-2023 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

29-12-2023 – Buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning Lyklamawei 32 te Nijemirdum, verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20230328)

29-12-2023 – Streek 143 te Rotsterhaule: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230134)

29-12-2023 – De Achte 8 te Terherne: aanvraag vergunning realiseren van een schuur (OV 20230553)

29-12-2023 – Stinsenwei 16 te Harich: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning kandelaberen/ernstig snoeien van bomen (i.v.m. overlast afgebroken takken ) (OV 20230648)

29-12-2023 – Kooiweg 1 A te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230137)

29-12-2023 – Gaastweg 1 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230085)

29-12-2023 – Ontwerp ‘Aanvullende criteria dakkapellen en zonnepanelen’ en ontwerp ‘Welstandsnota gemeente De Fryske Marren 2024’ ter inzage

28-12-2023 – Ontwerpbestemmingsplan De Griene Leane 3 te Rijs

28-12-2023 – Agenda Petear

28-12-2023 – Verordening Jeugdhulp De Fryske Marren 2024

28-12-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Echtenerbrug – Duimstraat 63

28-12-2023 – Agenda Petear

28-12-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Sint Nicolaasga (actualisatie), Gemeente De Fryske Marren, ter inzage.

27-12-2023 – Opheffing van het adres in Nederland van: K.V. Baghdasaryan

27-12-2023 – Financiële Verordening 2023

22-12-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Frieslandpark Brekkenweg

22-12-2023 – algemeen verbindend voorschrift (verordening) APV DFM 2024

22-12-2023 – Verordening leges 2024

22-12-2023 – Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2022 De Fryske Marren

22-12-2023 – Subsidieregeling witgoedruil