Officiële bekendmakingen week 51 (2023)

15-12-2023 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

21-12-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Lemmer-Hof fan Lemmer, inclusief ontwerpbeeldkwaliteitsplan, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage.

21-12-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Joure -Park Sevenwolden, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage.

21-12-2023 – Huisterheide 7 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230133)

21-12-2023 – Buorren 75 te Elahuizen: verleende vergunning tijdelijk plaatsen van zonnepanelen op de grond (OV 20230568/)

20-12-2023 – Hasker Utgongen 7 te Oudehaske: verleende vergunning uitbreiden van de bestaande 40 garageboxen met 16 stuks (OV 20230669/)

20-12-2023 – De Kampen 1 te Delfstrahuizen: verleende evenementenvergunning houden van Ald en Nij Ychtenbrêge op zondag 31 december 2023 van tot en met maandag 1

20-12-2023 – Harddraversweg 78 te Joure: aanvraag vergunning bouwen van een open kapschuur en het plaatsen van zonnepanelen op de kapschuur (OV 20230734)

20-12-2023 – Streek 27 te Sintjohannesga: verleende vergunning bouwen van een vervangende woning (OV 20230559/)

20-12-2023 – Schans 3 te Lemmer: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230084)

20-12-2023 – Vuurtorenweg 1 A te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van 7 logieskamers (OV 20230721)

20-12-2023 – Kadastrale aanduiding: BAL00/M/538 en BAL00/M/3484: aanvraag vergunning tijdelijke plaatsing van twee trekkershutten voor 6 jaar (OV 20230724)

20-12-2023- De Grie 30 te Sintjohannesga: verleende evenementenvergunning organiseren van Abe Sjipkop oudjaarsavondviering op zondag 31 december 2023 (EV 20230129

20-12-2023 – Midstraat 146 te Joure: verleende vergunning realiseren van een apparement en woonstudio binnen een bestaand gebouw (OV 20230641/)

20-12-2023 – de Burde te Bakhuizen (Kadastrale aanduiding: BAL00/K/1443): aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfspand (OV 20230722)

20-12-2023 – De Fryske Marren – Abe Sjipkop – Sint Johannesga

20-12-2023 – Koaiwei 7 te Bakhuizen: aanvraag vergunning vernieuwen van de bovenbouw van de bestaande werktuigenloods (voormalige ligboxenstal). (OV 20230735)

20-12-2023 – De Weind 52 te Balk: verleende vergunning plaatsen van een kap op de bestaande aanbouw (OV 20230560/)

20-12-2023 – verleende evenementenvergunning houden van een winter fietselfstedentocht door gemeente de Fryske Marren op zondag 14

20-12-2023 – Kerkpad 16 te Haskerhorne: aanvraag vergunning bouwen van een kapschuur (OV 20230723)

20-12-2023 – Bloksleat 4 te Broek: aanvraag vergunning bouwen van een monomestvergister (legalisatie) (OV 20230727)

20-12-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Mirns – Wieldyk 8

20-12-2023 – Gemeentelijke Coördinatieregeling/ Ontwerpbestemmingsplan Joure-Koarte Ekers 2 en ontwerpbesluit omgevingsvergunning

20-12-2023 – De Hege Bouwen 2 A te Nijemirdum: aanvraag vergunning bouwen van een vervangende ontvangstloods (OV 20230729)

20-12-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum – Skouleane 2

20-12-2023 – Herema State 5 te Joure: aanvraag vergunning verbouwen van het pand (maakt onderdeel uit van de grootschalige ver- en nieuwbouw Heremastate 1 en het bijbehorende terrein ontwerp) (OV 20230728)

20-12-2023 – Sloten, Kapelstreek 223: aanvraag vergunning verbouwen van de voormalige kerk naar 3 zelfstandige wooneenheden en religieus stiltecentrum ter inzage (OV 20230467/7975729)

20-12-2023 – Kooiweg 1 A te Lemmer: aanvraag vergunning vergroten van de ligboxenstal (OV 20230725)

20-12-2023 – Herema State 1 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230132)

20-12-2023 – Zijlroede 32 te Lemmer: verleende vergunning uitbreiden van de woning en plaatsen van een dakkapel (OV 20230703/)

20-12-2023 – De Molier 1 te Langweer: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20230732)

20-12-2023 – De Fryske Marren – Ald en Nij – Ychtenbrêge

20-12-2023 – Subsidieregister gemeente De Fryske Marren 2022

19-12-2023 – Verordening op de adviescommissie Omgevingskwaliteit gemeente De Fryske Marren

18-12-2023 – Ontwerp wijzigingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Lemsterhoek, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage .

18-12-2023 – Erfgoedverordening De Fryske Marren

18-12-2023 – ‘Beleidsregels gemeentelijke belastingen gemeente De Fryske Marren