Bij menstruatieverzuim relatief veel griep- of verkoudheidsklachten

21-12-2023 JOURE – In 2022 verzuimde 61 procent van de vrouwelijke werknemers een of meerdere keren vanwege ziekte. Bij 10 procent van deze vrouwen hingen de klachten bij het laatste verzuimgeval samen met zwangerschap, menstruatie of overgang. Verzuim in verband met menstruatieklachten komt van de drie typen klachten het vaakst voor, maar duurt ook het kortst. Bijna de helft van de vrouwen die hun verzuim in verband brachten met menstruatie, had ook griep of verkoudheidsklachten.

Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO, die in het laatste kwartaal van 2022 is uitgevoerd. Het is de eerste keer dat in de NEA gevraagd is naar ziekteverzuim vanwege menstruatie- of overgangsklachten. Deze vragen zijn opgenomen op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bij dit onderzoek is gevraagd naar de klachten bij het laatste verzuim. Vrouwen die aangaven te hebben verzuimd, kregen daarna de vraag of zij dachten dat die klachten samenhingen met menstruatie, overgang of zwangerschap. Vrouwen met klachten in verband met menstruatie of overgang, verzuimden het vaakst met griep, verkoudheid, hoofdpijn, psychische klachten of vermoeidheid. Ook vrouwen die een samenhang met hun zwangerschap vermoedden, verzuimden in bijna de helft van de gevallen met griep, verkoudheid of hoofdpijn, maar even vaak ging het om ‘overige klachten’.

Bij laatste verzuimgeval speelde menstruatie een rol bij 5 procent van de vrouwen
Verzuim door menstruatieklachten komt meer voor dan verzuim door overgangs- of zwangerschapsklachten. Bij 5 procent van de vrouwelijke werknemers die in het voorafgaande jaar hadden verzuimd, hingen de klachten bij het laatste verzuimgeval samen met menstruatie en bij 2 procent met overgang. Werknemers kunnen meerdere keren in één jaar verzuimen, maar alleen voor het laatste verzuimgeval is gevraagd om welke klachten het ging. Als vrouwen eerder in het jaar verzuimden met menstruatie-, overgangs-, of zwangerschapsklachten is dit niet meegeteld.

Bij overgangsklachten bijna 6 op de 10 vrouwen binnen 5 werkdagen weer aan het werk
Bij menstruatieklachten duurde het verzuim het kortst: bijna 9 op de 10 vrouwen waren binnen een werkweek (5 werkdagen) weer aan het werk. Bij overgangsklachten verzuimden bijna 6 op de 10 vrouwen korter dan een werkweek. Dat is net iets korter dan (vrouwelijke en mannelijke) werknemers in het algemeen verzuimen. Bij zwangerschapsklachten verzuimen vrouwen langer – 3 op de 10 verzuimden 20 werkdagen of langer.