Subsidie voor funderingsonderzoek woningen veenweide

19-12-2023 JOURE – De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân stellen een subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van funderingsonderzoek aan woningen in het veenweidegebied. De subsidie is onderdeel van de funderingsaanpak van het Veenweideprogramma. “Met deze subsidie kunnen eigenaren van woningen onderzoeken of hun woning funderingsschade heeft,” leggen Remco van Maurik (lid van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân) en gedeputeerde Friso Douwstra van de provincie Fryslân uit. “We zijn blij dat we inwoners vanaf nu met deze eerste stap kunnen helpen.” 

In het veenweidegebied zijn er woningen die met (beginnende) funderingsproblemen kampen. Door bodemdaling en lage grondwaterstanden kunnen funderingspalen deels niet meer onder water staan. Tot 1970 werden woningen vooral op houten palen gebouwd. Als deze niet meer onder water staan, kan er paalrot ontstaan. Hierdoor kan de fundering verzakken. Vaak is dit te merken aan bijvoorbeeld scheuren in muren, verzakte buitenmuren of ramen en deuren die lastig sluiten. Om funderingsproblemen vast te stellen is het raadzaam om funderingsonderzoek uit te laten voeren. “Het is belangrijk om te weten of de fundering van uw woning schade heeft. Juist ook omdat mensen bij beginnende schade nog op tijd iets kunnen doen, is het van belang om niet te lang te wachten,” aldus de bestuurders.  

Subsidie aanvragen vanaf 9 januari
De subsidie funderingsonderzoek is beschikbaar voor inwoners in het veenweidegebied met een woning die voor 1970 gebouwd is. Deze subsidie vergoedt 80% van de gemaakte onderzoekskosten, tot een maximum van €4.000,- per woning. Inwoners die ook gebruik maken van een kwijtscheldingsregeling van provincie of waterschap kunnen 100% van de funderingsonderzoekskosten vergoed krijgen tot een maximum van €7.500,-. Aanvragen kan vanaf 9 januari 2024 via de website van het Veenweideprogramma: www.veenweidefryslan.frl (externe link). In 2024 volgt ook een regeling voor de tegemoetkoming in kosten voor funderingsherstel. 

Frysk Funderingsloket 
Vanuit het Veenweideprogramma wordt er gewerkt aan het opzetten van Funderingsloket Fryslân. Hier kunnen inwoners online terecht voor informatie over funderingsproblemen. Daarnaast is het mogelijk een afspraak te maken met een funderingsexpert voor advies en ondersteuning. Naar verwachting gaat het Funderingsloket Fryslân in maart 2024 open. Tot die tijd kunnen mensen terecht bij het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek – Landelijk Funderingsloket (kcaf.nl).(externe link)