Vier grootste zorgsectoren boekten een fors lager resultaat in 2022

15-12-2023 JOURE – Het gezamenlijk resultaat (voor belastingen) van de vier grootste zorgsectoren was in 2022 39 procent lager vergeleken met een jaar eerder. Een groot deel van deze daling komt door het wegvallen van coronasteunmaatregelen voor zorgaanbieders. Ook stegen de uitgaven aan uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel doordat vacatures moeilijk in te vullen waren en door een hoog ziekteverzuim. De daling van het resultaat in 2022 volgt nadat het in de twee voorgaande jaren nog steeg. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Van de vier grootste zorgsectoren (ziekenhuizen, aanbieders van geestelijke gezondheidszorg, aanbieders van gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen) nam het resultaat voor belastingen naar verhouding het meest af in de geestelijke gezondheidszorg. In 2021 was er nog sprake van een stijging. Het resultaat van de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen daalde absoluut gezien het meest. Bij algemene en categorale ziekenhuizen daalde het resultaat eveneens, terwijl het resultaat van de universitair medische centra (UMC’s) steeg met 41 procent, vergeleken met een jaar eerder.

Flinke stijging aandeel verliesgevende instellingen
In 2022 was 27 procent van de instellingen in de vier grootste zorgsectoren verliesgevend. In 2021 was dit nog 15 procent. Met name in de geestelijke gezondheidszorg steeg het aandeel verliesgevende instellingen, gevolgd door de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen. Het aandeel verliesgevende instellingen bij de ziekenhuizen blijft gelijk.

Meer uitgaven aan uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel
In 2022 stegen de totale personeelskosten van de vier grootste zorgsectoren met 4 procent ten opzichte van 2021, tot 50 miljard euro. De uitgaven aan uitzendkrachten en ander ingehuurd personeel, onderdeel van de totale personeelskosten, groeide in 2022 met 18 procent. Dit is mede het gevolg van het hoogste ziekteverzuim in de zorg sinds 2015 en een verder opgelopen vacaturegraad. Vooral aanbieders van gehandicaptenzorg gaven meer uit aan uitzendkrachten en ander ingehuurd personeel. Sinds 2015 bestaan steeds meer personeelskosten uit uitgaven aan uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel. Bij ziekenhuizen nam dit aandeel beperkt toe.