Positief begrotingssaldo voor alle Friese gemeenten

13-12-2023 JOURE – De provincie Fryslân heeft alle 18 Friese gemeenten onder het reguliere repressieve toezicht geplaatst. Dit houdt in dat alle gemeenten zonder verdere goedkeuring vooraf hun begroting 2024 kunnen uitvoeren.

“De financiële vooruitzichten voor 2024 en 2025 zijn voor de Friese gemeenten nog heel positief,” aldus gedeputeerde Folkerts. Vanaf 2026 gaat het Rijk de huidige manier van financieren aan gemeenten stoppen. Hierdoor daalt de uitkering van het Rijk aan gemeenten scherp. Dit is de reden waarom 2026 het “ravijnjaar” wordt genoemd.

Bij alle Friese gemeenten zien we dat het saldo in 2026 fors lager is dan 2025 en dat nagenoeg alle gemeenten een tekort hebben vanaf 2026. Dit laatste is ook conform een oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), om richting het Rijk de tekorten in 2026 en 2027 zichtbaar te maken. Het is te hopen dat als er een nieuw kabinet is, er duidelijkheid komt over de nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026.

Ondanks de negatieve saldi in 2026 en 2027 wordt er door de Friese gemeenten momenteel weinig bezuinigd. Er vinden wel bezuinigingen plaats, maar deze komen vooral voort uit eerdere bezuinigingsoperaties. Wel stijgen de belastingopbrengsten met gemiddeld 4%.

De begroting 2024 van het Wetterskip Fryslân is voor kennisgeving aangenomen. De begroting sluit met een tekort van €5,3 miljoen, maar door hogere belastingopbrengsten is de begroting structureel wel sluitend. De hogere belastingopbrengsten waren nodig om de forse lasten toename van €27,5 miljoen te kunnen opvangen. Wetterskip Fryslân staat voor grote opgaven om te kunnen blijven zorgen voor waterveiligheid, voldoende- en schoon water.