Extra Petear gemeenteraad op 17 januari 2024 over mogelijk langdurig azc

11-12-2023 JOURE – De gemeenteraad van De Fryske Marren komt in een extra Petear bijeen in De Hege Fonnen in Lemmer over het voorstel voor een mogelijk langdurig azc in de gemeente. De locatie Heerenveen-west wordt door het college beoordeeld als meest geschikte locatie om verder te onderzoeken.

De gemeenteraad neemt naar verwachting op 11 maart 2024 een besluit over een mogelijk langdurig azc in onze gemeente. De raad wil daarom in dit extra Petear* op 17 januari 2024 graag de inbreng horen van inwoners en andere betrokkenen over het voorstel. Wilt u de gemeenteraad laten weten hoe u denkt over een mogelijk langdurig azc in de gemeente? Dan kunt u deelnemen aan het Petear. Zoals het nu lijkt, kunt u zich na 21 december via deze website aanmelden om aan het Petear deel te nemen. Het Petear is een openbare vergadering. Publiek is welkom.

Wat:           Extra Petear gemeenteraad over mogelijk langdurig azc
Waar:         Sport- en Cultureel Centrum De Hege Fonnen, Betelgeuze 2 in Lemmer
Wanneer:   17 januari 2024
Tijd:            19.30 uur

Vervolg-Petear: gesprek tussen raad en college op 29 januari 2024
Op 29 januari 2024 vindt om 19.30 uur het vervolg van het extra Petear plaats en spreken de raadsleden onderling en met het college over het voorstel “mogelijk langdurig azc Heerenveen-west”. Meepraten kan dan niet, maar inwoners en andere belangstellenden zijn ook hier van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen in de raadszaal in Joure, Herema State 1. Bij veel belangstelling kunt u buiten de zaal via een scherm meekijken.

Besluit op 11 maart 2024
De raad neemt op 11 maart 2024, aanvang 19.30 uur, een besluit op het voorstel. U bent van harte welkom om deze vergadering in het gemeentehuis van Joure, Herema State 1, bij te wonen. Bij veel belangstelling kunt u buiten de zaal via een scherm meekijken.

Uitzending bekijken of later nakijken
De vergaderingen zijn openbaar én live te volgen en kunnen later worden teruggekeken. Heeft u vragen over deelname aan het extra Petear? Neemt u dan contact op met de griffie via griffie@defryskemarren.nl  Als u een telefoonnummer vermeldt, nemen wij contact met u op.

Vragen
*Het Petear is een gesprek waarin de gemeenteraad zich een beeld vormt over een bepaald onderwerp om tot goede besluitvorming te komen. Het gaat in het Petear vooral om het inwinnen van informatie en het stellen van verhelderende vragen.