Aandeel hernieuwbare energie was 15% in 2022

11-12-2023 JOURE – Het aandeel hernieuwbare energie in Nederland steeg van 9% in 2019 naar 15% in 2022. Dit meldt het CBS. De doelstelling van Nederland is dat 27% van het energieverbruik in 2030 uit hernieuwbare bronnen komt, zoals biomassa, zon en wind. De doelstelling hangt samen met de Europese Green Deal, die vier jaar geleden door de Europese Commissie werd gepresenteerd. Deze doelstelling wordt waarschijnlijk aangescherpt vanwege nieuwe afspraken binnen de Europese Unie.

In 2022 vormde energie uit biomassa 5,9% van het totale energieverbruik, windenergie 4,2% en zonne-energie 3,4%. Het aandeel energie uit warmtepompen is 1,1%, maar neemt de laatste jaren toe. Het groeiende verbruik van hernieuwbare energie helpt mee om de broeikasgasuitstoot te verminderen. Sinds 2019 daalde de uitstoot met 15%.

In 2030 moet de broeikasgasuitstoot minimaal 55% lager zijn dan die in 1990. Dit doel is vastgelegd in de Klimaatwet. Dit betekent dat Nederland in 2030 nog 103 miljard kg CO2-equivalent mag uitstoten. Tussen 2019 en 2022 daalde de uitstoot met 27 miljard kilo CO2-equivalent. Om de doelstelling te halen moet de uitstoot nog 55 miljard kilo CO2-equivalent omlaag.