Adema wil met Europese Commissie praten over budget voor ecoregelingen

10-12-2023 JOURE – Minister Adema van LNV heeft in de Tweede Kamer toegezegd om met de Europese Commissie in gesprek te gaan over de subsidies voor boeren die hun bedrijfsvoering verduurzamen. Kort geleden werd bekend dat de betalingen aan boeren op grond van de eco-regelingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid veel lager uitpakken dan eerder werd gedacht, omdat de deelname veel hoger is dan voorzien. Het budget dat de minister beschikbaar heeft blijkt ontoereikend.

In het eerste debat van de nieuwe Tweede Kamer toonden Kamerleden zich zeer kritisch over de gang van zaken. Ze vroegen of de minister het tekort in het budget kan dichten. De demissionaire minister gaf aan begrip te hebben voor de zorgen van boeren die het betreft, maar hij zei ook dat het niet eenvoudig is om extra middelen te verkrijgen. Volgens de afspraken met de Europese Commissie mag het ministerie van LNV het bedrag niet aanvullen. Hij wil met de Europese Commissie in gesprek om meer budgettaire ruimte te krijgen.