Bekendmakingen week 49 (2023)

08-12-2023 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

08-12-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Pampusstraat, Parkstraat

08-12-2023 – Ontwerp wijzigingsplan Joure – Bedrijventerrein De Ekers 3 fase 2, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage .

08-12-2023 – Opheffing van het adres in Nederland van: G.P. Meligeni

08-12-2023 – Lubertus van Beekstrjitte 33 te Balk (Kadastrale aanduiding: BAL00/M/4723): aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20230529)

07-12-2023 – Buorren 24 te Terherne: verleende terrasvergunning (TV 20230020/)

07-12-2023 – Omkromte 18 te Broek: aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20230698)

07-12-2023 – Terkaple (Kadastrale aanduiding: JRE00/F/192): verleende vergunning renoveren van de ophaalbrug (OV 20230651/)

07-12-2023 – Lemmer: verleende evenementenvergunning organiseren van de Lemster winterkuier op zaterdag 16 december 2023 (EV 20230126)

07-12-2023 – Zijlroede 32 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning en plaatsen van een dakkapel (OV 20230703)

07-12-2023 – Buitendijksveld 4 te Bantega: verleende vergunning bouwen van een loods (bewaarplaats) (OV 20230575/)

07-12-2023 – Bolwerk Zuidzijde 77a Sloten: aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwewoning.

07-12-2023 – Buorren 69 te Terherne: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230081)

07-12-2023 – Lyklamawei 33 te Nijemirdum: verleende vergunning vervangen en vergroten van twee dakkapellen op de bestaande woning (OV 20230412/)

07-12-2023 – De Fryske Marren – winterevenement (inclusief Boxingdays) – Midstraat, de Merk en Douwe Egbertsplein te Joure

07-12-2023 – Buorren 41 te Terherne: verleende terrasvergunning (TV 20230021/)

07-12-2023 – Gaestdyk 66 BY te Tjerkgaast: verleende vergunning bouwen van een opslagloods met dierenverblijf en mestkelder. (OV 20230315/)

07-12-2023 – Gaestdyk 66 BY te Tjerkgaast: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230129)

07-12-2023 – Appelhôf 61 te Langweer: aanvraag vergunning vergroten van de dakkappel aan de voorzijde van de woning (OV 20230697)

07-12-2023 – De Wetterkamp 21 te Joure: verleende vergunning plaatsen van een dakopbouw op de garage aan de voorzijde (OV 20230301/)

07-12-2023 – Midstraat, de Merk en Douwe Egbertsplein te Joure: verleende evenementenvergunning houden van een winterevenement (inclusief Boxingdays) van zaterdag

07-12-2023 – Boterstraat 20 (18 is de garage) te Joure: verleende vergunning verwijderen van de bestaande garage en bijgebouw, en plaatsen van een nieuw bijgebouw

07-12-2023 – De Fryske Marren – Winterkuier – Lemmer

07-12-2023 – Troelstraweg 7 Teroele: aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning

07-12-2023 – Midstraat 15 te Joure: verleende vergunning aanpassen van de voorgevel naar de historische staat (OV 20230538/)

07-12-2023 – It Hoefizer 11 te Balk: aanvraag vergunning aanpassen van de entree van de woning (OV 20230705)

07-12-2023 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit GPP op kenteken – Lemmer

06-12-2023 – Beleidsregels selectieprocedure bedrijventerrein Haskerveen

06-12-2023 – Opheffing van het adres in Nederland van: V.O. Antonenko, M.V. Antonenko en A.O. Antonenko

05-12-2023 – Mededeling voornemen tot verkoop gemeentegrond