Kleine groep jongeren rookt dagelijks

07-12-2023 JOURE – Het aantal jongeren dat rookt is klein, maar neemt niet verder af. Dit blijkt uit de Jeugdmonitor 2023 van GGD Fryslân. Waar tot 2019 een lichte daling in het aantal rokende jongeren te zien was, blijkt uit dit onderzoek dat het aantal stabiliseert. Dit geldt niet voor het aantal vape-gebruikers, dat juist toeneemt.

5% jongeren rookt dagelijks
Een kwart van de Friese jongeren heeft ooit een sigaret gerookt of geprobeerd, 5% rookt dagelijks. Het zijn met name jongeren van 15 tot en met 18 die roken, van hen rookt 7% nu dagelijks. Onder jongeren van 12 tot en met 14 rookt bijna niemand dagelijks.

Meer vape-gebruikers dan rokers van tabakssigaretten
Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat het aantal jongeren dat ooit een vape gebruikt heeft, hoger is dan het aantal jongeren dat wel eens een tabakssigaret gerookt heeft. Bovendien neemt dit aantal toe: in 2019 had 22% van de jongeren wel eens een vape gebruikt, in 2023 is dit toegenomen tot 29%. Ongeveer de helft van de jongeren die wekelijks vapet, rookt ook wekelijks tabakssigaretten.

15 tot 18- jarigen experimenteren het meest
Twee op de vijf jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar heeft wel eens een vape gebruikt. In de jongste leeftijdsgroep is dit één op de zeven. Jantsje Heeringa, Jeugdarts bij GGD Fryslân, vertelt over de gezondheidseffecten: ‘Vapen lijkt gezonder en is aantrekkelijker door smaakjes en geurtjes, maar er zitten zeker risico’s aan. De verslavende stof nicotine die in vapes zit heeft een negatief effect op het brein waardoor concentratieproblemen kunnen ontstaan. Dit heeft met name impact op het puberbrein, dat volop in ontwikkeling is. Ook is aangetoond dat er DNA- schade aan de cellen in de luchtwegen ontstaat dat op termijn tot kanker kan leiden. Er moet nog meer onderzoek worden gedaan naar de gezondheidseffecten, maar de eerste tekenen zijn niet goed.’

De Jeugdmonitor 2023 is door GGD Fryslân uitgevoerd bij een willekeurige groep jongeren in het voorjaar van 2023. GGD Fryslân gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om gemeenten te adviseren bij het verbeteren van de gezondheid in hun gemeente