RVO.nl ontving tot dusver 1.219 aanmeldingen voor Lbv en Lbv-plus

05-12-2023 JOURE – Vrijdag 1 december sloot de inschrijving voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ontving voor die regeling in totaal 512 aanvragen. Daarnaast zijn er 284 locaties aangemeld voor de Lbv maar tegelijk ook voor de regeling voor veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus). Die laatste regeling staat nog tot vrijdag 5 april 2024 open. Specifiek voor Lbv-plus zijn tot aan maandag 4 december 423 aanvragen gedaan.

RVO.nl ontving voor Lbv en Lbv-plus 525 aanmeldingen voor varkenshouderijlocaties, bij 325 aanmeldingen betreft het een melkveebedrijf, 182 aanmeldingen komen uit de pluimveesector en 115 van vleeskalverbedrijven. Verder zijn er nog 72 aanvragen gedaan door ondernemers met een locatie met verschillende veehouderijtakken. 

Tot dusver heeft RVO.nl bij 47 van de 423 aanmeldingen binnen de regeling Lbv-plus een beslissing genomen. Er is 1 aanvraag afgewezen. Uiterlijk op 1 juni 2024 moet voor alle ondernemers die zich hebben aangemeld duidelijk zijn of de locatie aan de voorwaarden van de regeling voldoet.

Wanneer het totale budget dat voor Lbv en Lbv-plus beschikbaar is wordt overschreden, worden de aanvragen gerangschikt op volgorde van kosteneffectiviteit. Er wordt dan gekeken naar de verhouding tussen de hoeveelheid stikstofneerslag die wordt voorkomen en het subsidiebedrag. Voor Lbv is het budget 500 miljoen euro en voor Lbv-plus 975 miljoen.

Veehouders die volgens RVO recht hebben op subsidie, kunnen op een later moment nog beslissen om niet mee te doen aan de regeling. De cijfers over aanmeldingen geven alleen een beeld van de belangstelling voor de regelingen. Dit is niet hetzelfde als het aantal veehouders dat ook één of meer locaties gaat sluiten.