AZC Balk langer open met minder bewoners

03-12-2023 JOURE – Afgelopen week heeft de gemeenteraad besloten dat het AZC Balk langer open blijft echter dat er langzamerhand door natuurlijk verloop minder bewoners komen. Eerder was er al onderzoek gedaan naar het draagvlak onder bewoners waaruit bleek dat 48% voor en 39% tegen het openhouden van het AZC was.

Mensen die er nu wonen kunnen er blijven wonen totdat er een oplossing is gevonden voor nieuwe huisvesting. Over 3 jaar gaat het AZC dan uiteindelijk wel dicht. Veel raadsleden hadden moeite met de belofte die er is gedaan aan Balk om het AZC eerder te sluiten. Nu wordt er echter afgebouwd naar een maximum van 225 personen die er mogen blijven wonen.

De vergunning voor het AZC in Balk blijft ook een zeurend probleem. Deze blijkt nog steeds niet op orde te zijn. Het centrum heeft geen officiële vergunning omdat er een verkeerde procedure is gevolgd.

Volgens portefeuillehouder Veenstra hoort de problematiek ook niet in de raadszaal terecht maar in politiek Den Haag. De gemeenteraad lijkt met deze tussenoplossing te wachten op de zogenoemde spreidingswet.