Dynhus tekent koopovereenkomst De Beuk in Sint Nicolaasga

SINT NICOLAASGA – Op de plaats waar nu voormalig basisschool De Beuk staat in Sint Nicolaasga realiseert Dynhus 14 appartementen. Gemeente De Fryske Marren draagt hiermee De Beuk over aan woningcorporatie Dynhus. Hiermee creëert de sociale huisvester woningen waar jongvolwassenen met een lichamelijke beperking of autisme zelfstandig kunnen wonen.

Zelfstandig wonen voor jongvolwassenen met lichte beperking
Het plan voor de appartementen op de plaats van De Beuk is ontstaan uit een ouderinitiatief. De initiatiefnemers hebben zich hard gemaakt voor deze doelgroep die vaak tussen wal en schip valt. Er zijn voor jongvolwassenen met autisme en/of lichamelijke beperking en een normale begaafdheid weinig plekken om zelfstandig te wonen. Hierop hebben ze Dynhus benaderd om de woonvoorziening te realiseren.

14 appartementen
Dynhus vervangt de huidige basisschool voor een nieuw gebouw. De 14 appartementen, allemaal op de begane grond, worden rolstoel- en levensloopgeschikt. De woningen kunnen daarmee ook in de toekomst dienen als seniorenwoningen. “Als woningcorporatie bieden wij mensen perspectief met een thuis. Ook als je een uitdaging hebt zoals een beperking. We zijn er heel trots op dat we in samenwerking met de initiatiefnemers, gemeente De Fryske Marren en zorgorganisatie Driestroom een fijn thuis kunnen realiseren voor mensen met autisme en/of lichamelijke beperking”, aldus Sandra van Zaal, interim directeur-bestuurder Dynhus. Het zelfstandig wonen wordt mogelijk gemaakt door 24-uurszorg van zorgorganisatie Driestroom.   

Nieuwe bestemming
Chris van Hes, wethouder van gemeente De Fryske Marren: “Ik bin hiel bliid mei de nije bestimming foar De Beuk. It is prachtich dat wy dizze groep ynwenners fan ús gemeente in moai plakje jaan kinne om selstannich te wenjen mei foarsjenningen tichtby.”

Betrokken
Dynhus werkt het plan nu verder uit. Als alles volgens planning verloopt start de bouw in de zomer van 2024. De initiatiefnemers blijven betrokken bij de planvorming. 

Mensen perspectief bieden met een thuis
Dynhus is een woningcorporatie met ruim 3600 woningen in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Met een fijn en veilig huis en woonomgeving wil Dynhus mensen kansen en perspectief bieden.