Crowdfunding actie om juridische procedure tegen de gemeente te beginnen

28-11-2023 ROTTUM – In het Friese dorp Rottum, gemeente De Fryske Marren, heeft zich tussen 1991 en 2015 een financieel drama afgespeeld. Een boerengezin heeft al die jaren, schade ruim € 200.000, TE VEEL stroomkosten moeten betalen dan in met hen vergelijkbare gevallen en dat door een fout in de BAG van de gemeente.

‘De Steungroep fam. Ploegstra vindt, dat er recht moet worden gedaan richting de familie en constateert dat de gemeente De Fryske Marren halsstarrig haar verantwoordelijkheid niet wenst te nemen en dit gaat zo ver dat de familie de toegang tot het gemeentehuis al eens is ontzegd naast andere burgeronvriendelijke acties. De impact op de familie is zo groot geweest dat de heer Ploegstra inmiddels door de stressvolle situatie is overleden. Wij zijn van mening dat de gemeente De Fryske Marren verwijtbaar en een intimiderende houding is aan te rekenen.’

De groep is een crowdfunding actie gestart geld in te zamelen om de gemeente op haar eigen verantwoordelijkheden te wijzen middels een rechtszaak. Ook wil de groep de gemeente erop wijzen dat ze haar inwoners zou moeten helpen in plaats van tegen te werken.