LTO roept kabinet op tegen de Natuurherstelverordening te stemmen

27-11-2023 JOURE – Afgelopen week liet minister Van der Wal aan de Tweede Kamer weten dat het kabinet voornemens is om vóór de Europese Natuurherstelverordening re stemmen. LTO roept het kabinet en de Tweede Kamer op om dat niet te doen. 

In Vlaanderen heeft minister Demir voor Milieu en Natuur aangegeven dat zij eerst een impactanalyse uit wil laten voeren, waaruit duidelijk moet worden wat de effecten van de verordening zijn, voordat Vlaanderen bereid is om over deze wet te stemmen. LTO roept de Nederlandse regering op om voor diezelfde route te kiezen.

Tijdens een vorige stemming in de Europese Raad stemde minister Van der Wal namens Nederland tégen de Natuurherstelverordening uit vrees voor een verdergaande juridificering van het natuurbeleid. Nu stelt zij dat de bezwaren van Nederland voor een belangrijk deel in de tekst van de verordening zijn weggenomen.

LTO merkt op dat bindende middellange en lange termijndoelen in het akkoord ongewijzigd zijn gebleven. De organisatie ziet een reeks afspraken en verplichtingen waarvan de juridische consequenties onzeker zijn. Het merendeel  van de impact van deze nieuwe verordening zal in praktijk pas duidelijk worden als er rechtszaken over worden gevoerd en er nieuwe jurisprudentie ontstaat.