Groter draagvlak voor beschermde diersoorten door simpelere procedure (ver)bouwaanvragen particulieren

23-11-2023 JOURE – Diersoorten zoals de vleermuis, huismus, spreeuw, kerkuil of zwaluw voelen zich thuis in gebouwen. Ze zijn bij wet beschermd en je mag ze niet doden of hun nest- en verblijfsplaats verstoren. Ga je als particulier verbouwen of isoleren? Dan moet je op basis van de Wet natuurbescherming toestemming bij de provincie vragen. Voorheen ging dit via een uitgebreide en kostbare procedure. Met de nieuwe ‘Handreiking Kleine Initiatieven’ heeft de provincie het een stuk makkelijker gemaakt.

Gedeputeerde Matthijs de Vries: “De hoeveelheid tijd, geld en energie die particulieren in een aanvraag moesten stoppen waren niet in verhouding. De nieuwe handreiking geeft goedkoper en meestal ook sneller duidelijkheid over wat er kan en mag. Ook gemeenten en adviesbureaus zijn enthousiast over de nieuwe handreiking. Ik verwacht met de nieuwe werkwijze meer draagvlak voor het behouden en stimuleren van natuur. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten met een plus voor zowel particulieren als voor de natuur”.

Handreiking voorziet in veel (ver)bouwwerkzaamheden woning
De werkzaamheden die de Handreiking Kleine Initiatieven regelt gaan van klein onderhoud tot aan sloop of nieuwbouw van een woning. Voorbeelden van werkzaamheden zijn:

  • Slopen of bouwen van een schuur of woning
  • Realisatie van een aanbouw, dakkapel, dakraam en zonnepanelen
  • Vervangen van een dak, kozijnwerk, voegwerk
  • Spouwmuurisolatie, schilderwerkzaamheden

Nieuwe procedure goedkoper en meestal sneller
In de nieuwe procedure is uitgebreid en langdurig onderzoek door een ecoloog en ontheffingsaanvraag niet meer nodig. Er wordt nu altijd van uit gegaan dat er beschermde soorten aanwezig zijn. Er zijn dus ook altijd maatregelen nodig. Hierdoor ontstaat meer leefgebied. Voorheen duurde de procedure zo maar een jaar en waren de kosten vrijwel altijd hoog (tot zo’n €8.000,-). In de nieuwe situatie is er vaak al binnen een aantal weken of maanden duidelijkheid en zijn de kosten meestal een stuk lager.

Handreiking ook handig voor marktpartijen en gemeenten
Het nieuwe beleid is vooral bedoeld voor particulieren. Maar ook bouwbedrijven, aannemers, architecten en projectontwikkelaars (werken vaak in opdracht van particulieren) kunnen van het nieuwe beleid gebruik maken. De handreiking geeft gemeenten ook duidelijke handvatten om aanvragers van een omgevingsvergunning te wijzen op beschermde diersoorten. Voor ecologische adviesbureaus is de handreiking een duidelijk kader om te bepalen of een project onder de handreiking uitgevoerd kan worden.