Verkeerssituatie brug Uitwellingerga aangepast

17-11-2023 JOURE – Op dinsdag 14 november 2023 is de verkeerssituatie op de brug Uitwellingerga aangepast. Uit inspecties is gebleken dat de staat van de brug sneller achteruit gaat dan voorzien. Dit heeft naast de leeftijd van de brug (1939) te maken met het zwaarder wordende verkeer en de extra belasting door de tijdelijke stremming en beperkingen bij de Prinses Margriettunnel.

Veiligheid brug Uitwellingerga
Om de veiligheid van de (vaar)weggebruikers te garanderen is in overleg met de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren en de provincie Fryslân de situatie op de brug aangepast. De rijstrook is verplaatst naar het midden van de weg. Daarnaast is de maximale breedte voor voertuigen op het beweegbare deel van de brug aangepast tot 3,5 m. Ook wordt er een gewichtsbeperking van 50 ton ingesteld. De verkeerslichten en snelheidsbeperking blijven van kracht.

Inspecties brug Uitwellingerga
Rijkswaterstaat inspecteert de brug dagelijks om de situatie goed in de gaten en veilig te houden voor alle gebruikers. Om te werken naar een oplossing voor de ontstane situatie wordt er op dinsdag 21 november 2024 een extra inspectie aan de onderkant van de brug uitgevoerd. We kijken dan ook of we mogelijk direct een aantal versterkingsmaatregelen kunnen uitvoeren.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden, neem dan contact met ons op.