Europese toelating voor glyfosaat met 10 jaar verlengd

16-11-2023 JOURE – De Europese Commissie verlengt de Europese toelating voor de werkzame stof glyfosaat in onkruidbestrijdingsmiddelen voor een periode van 10 jaar. Dat is besloten nadat er donderdag 16 november bij een stemming door vertegenwoordigers van de lidstaten opnieuw geen gekwalificeerde meerderheid was om het voorstel van de Europese Commissie af te wijzen of juist te steunen. 

De toelating van glyfosaat zou op 15 december van dit jaar komen te vervallen. De Europese Commissie stelde in september al voor de huidige toelating met een periode van 10 jaar te willen verlengen. De experts van de 27 lidstaten van de Europese Unie moesten daar nog wel mee akkoord gaan. In twee stemrondes bleek er onvoldoende steun voor het voorstel, maar ook voor het afwijzen ervan was er niet genoeg steun. De procedure schrijft voor dat het dan aan de Commissie is om zelf een besluit te nemen, wat vervolgens gebeurde.

Om het verlengingsvoorstel aan te nemen of af te wijzen is een gekwalificeerde meerderheid nodig. Het betekent de instemming van minstens 15 van de 27 lidstaten. Die lidstaten moeten tevens minimaal 65% van de bevolking in de Europese Unie huisvesten. Nederland onthield zich van stemming, ondanks een motie die in de Tweede Kamer werd aangenomen waarin de minister werd verzocht om tegen verlenging van de toelating te stemmen.