Ook deze week werkzaamheden Wetterskip

14-11-2023 JOURE – Het peil van de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) is sinds de hoogste waterstand 10 centimeter gezakt. Dit komt omdat de spuimogelijkheden op het IJsselmeer sinds afgelopen vrijdag sterk zijn verbeterd. De weersvoorspellingen blijven echter onvoorspelbaar. Daarom blijft de inzet van het Ir. D.F. Woudagemaal de komende dagen nodig. Het Wetterskip blijft de waterstanden in de boezem en polders goed in de gaten houden en beoordelen dagelijks op basis van de actuele weersverwachting welke maatregelen nodig zijn.

Actuele situatie boezem
De gemiddelde boezemwaterstand is op dit moment 42 centimeter beneden NAP. Door de aanhoudende neerslag en afvoer uit de polders blijft het nodig om alle zeilen bij te zetten om het boezempeil op het normale peil (52 centimeter beneden NAP) te krijgen.

Op dit moment draaien het Ir. D.F. Woudagemaal, J.L. Hooglandgemaal en gemaal De Heining en spuien de gemalen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp. Dit zijn de voornaamste afvoeren van water, er zijn ook kleinere gemalen (zoals gemalen Ropta, Miedema en Dongeradielen) die meedraaien om de boezem te ontlasten. Het Wetterskip heeft deze capaciteit nodig om het waterpeil van de Friese boezem binnen de marge te houden.

Polderpeil weer normaal
Vorige week verhoogden de rayonbeheerders de peilen in de polders om zo extra water in de polders te kunnen bergen en daarmee de boezem te ontlasten. Vanaf vandaag brengt het Wetterskip het peil van de polders weer op normaal winterpeil. Dat betekent dat het extra water dat we in de polders hebben opgeslagen, nu weer wordt afgevoerd via de boezem. De rayonbeheerders hebben in ons totale werkgebied de kwetsbaardere punten in beeld.

Weersverwachting komende week
Volgens weerinstituut KNMI blijft de weersverwachting de rest van de week erg wisselvallig. De hele week moet er rekening gehouden worden met neerslag, alleen verschillen de hoeveelheden neerslag per dag. De spuimogelijkheden blijven deze week goed, maar vanaf maandag 20 november is de verwachting dat er een paar dagen niet gepompt kan worden naar het Lauwersmeer. De inzet van het Woudagemaal blijft daarom vooreerst nodig. Het Wetterskip bekijkt dagelijks of die inzet nog nodig is.