PFZW verhoogt in 2024 pensioenen met 4,8%

08-11-2023 JOURE – De kranten schreven de afgelopen maand dat pensioenfondsen weinig trek hadden om de pensioenen te verhogen. Niets is minder waar. Als het verantwoord kan, willen we de pensioenen zo veel mogelijk laten meegroeien met de stijgende prijzen. PFZW verhoogt op 1 januari 2024 de pensioenen met 4,8%. 

De organisatie vindt dit nodig omdat steeds meer mensen moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. De prijzen van gas en licht en de rekening aan de benzinepomp zijn de afgelopen maanden flink gedaald. Maar wie aan de kassa van de supermarkt afrekent, merkt daar weinig van. Eten, drinken en andere dagelijkse zaken zijn nog steeds een heel stuk duurder dan een jaar of twee geleden. Een verhoging van de pensioenen kunnen onze gepensioneerden dus goed gebruiken. En ook voor wie nog niet met pensioen is, verhogen we het opgebouwde pensioen.

De jaarlijkse verhoging is mede afhankelijk van de prijsinflatie. Daarmee was dit jaar iets bijzonders aan de hand. De prijzen van gas en licht waren namelijk op een andere manier in de prijsinflatie verwerkt dan het voorafgaande jaar. De door het CBS gepubliceerde prijsinflatie was daardoor onverwacht laag. Binnen de grenzen van ons verhogingsbeleid is de organisatie uitgegaan van een prijsinflatie waarin de prijzen van energie op dezelfde manier zijn verwerkt.

Door diverse omstandigheden kon het bestuur van PFZW de pensioenen jarenlang niet of maar een heel klein beetje verhogen. Nu is dat anders. In oktober vorig jaar verhoogden de pensioenen voor het eerst in lange tijd, met 2,7%. In januari 2023 kwam daar nog 6% bij. Met de nieuwe verhoging van begin 2024, zijn de pensioenen in vijftien maanden tijd dan in totaal met ruim 13% gestegen. Bij het pensioenfonds PFZW zijn bijna 3 miljoen Nederlanders aangesloten.

Financiële gezondheid
Met het huidige financiële gezondheid, is dit wat we als bestuur verantwoord vinden. Daarbij wordt er gekeken naar de belangen van álle deelnemers, jong en oud. Twee zaken zijn daarbij extra belangrijk. Ten eerste willen ze financieel gezond zijn als we in 2026 overstappen naar het nieuwe PFZW-pensioen. Ten tweede willen ze een beetje vet op de botten houden om de kans op een verlaging van de pensioenen zo klein mogelijk te houden. 

We zijn daarom blij dat we met deze verhoging enigszins kunnen compenseren voor de sterk gestegen kosten van levensonderhoud van iedereen in de sector zorg en welzijn die bij PFZW  pensioen ontvangt of opbouwt. Een ander belangrijk besluit dat we hebben genomen is dat de pensioenpremie gelijk blijft in 2024 met 25,8%. Dat is goed nieuws voor werkgevers én voor werknemers, want zij betalen per slot van rekening samen de maandelijkse pensioenpremie.