Subsidie ‘Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden’

04-11-2023 JOURE – Melkveehouders met een bedrijf in een veenweidegebied of nabij een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied kunnen in samenwerkingsverband een subsidie aanvragen voor extensivering of het verhogen van de grondwaterstand. De verwachting is dat deze subsidie van 1 mei tot en met 31 mei 2024 is aan te vragen.

In de publicatie van 1 november 2023 van de Staatscourant staan de regels die horen bij deze subsidie. Meer informatie over de doelgroep, voorwaarden, de bijlagen en het aanvraagproces is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De regeling valt onder het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2023.

Het ministerie van LNV werkt ook aan een verplaatsingsregeling voor agrarische bedrijven. Deze moet stimuleren dat veehouders verplaatsing van hun bedrijf zien als een serieuze keuzemogelijkheid. Aan de andere kant moet de regeling wel voldoen aan de regels voor staatssteun van de Europese Unie. Daarover is de minister voor Natuur en Stikstof nog in overleg met de Europese Commissie. 

Daarnaast kijkt de minister opnieuw naar de investeringsmodule van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen. Belangrijk daarbij is dat iemand die een subsidie aanvraagt ook een natuurvergunning kan krijgen voor de investering. Begin 2024 komt er meer duidelijkheid over deze regelingen.