Blauwtongrestricties voor transport van kalveren versoepeld

03-11-2023 JOURE – België, Nederland en de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen hebben hun bepalingen ten aanzien van het transport van runderen en schapen, die van kracht werden vanwege blauwtong, weer aangepast. Het transport van kalveren tussen deze landen en deelstaten kan zonder restricties kan worden uitgevoerd. De aanpassingen zijn eind oktober bevestigd in derogaties waarin de eisen zijn aangeven ten aanzien van transport van dieren die blauwtong kunnen overdragen.

Met ingang van donderdag 2 november is ook geen handtekening van een dierenarts meer vereist bij de verklaring voor slachtdieren dat de laatste 30 dagen geen klinische verschijnselen van blauwtong zijn waargenomen. Alleen een handtekening van de veehouder onder deze verklaring volstaat.

De nieuwe instructies staan beschreven in het protocol ‘BT-07 vervoer herkauwers’. Hierin staan alle verplaatsingen naar lidstaten en derde landen van runderen, schapen,geiten, kameelachtigen, hertachtigen en andere blauwtonggevoelige hoefdieren.