Bekendmakingen week 42 (2023)

03-11-2023 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

01-11-2023 – Harich, Trophornsterweg 2: het realiseren van 6 trekkershutten en 4 chalets (OV 20210516)

01-11-2023 – Buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning Haskertille 31 te Oudehaske, plaatsen van een tuinoverkapping aan de achterzijde (OV 20230487)

01-11-2023 – Pasteurweg 16 te Joure: verleende vergunning plaatsen van een kozijn (OV 20230570/)

01-11-2023 – Prof Titus Brandsmaweg 6 a te Joure: verleende vergunning verbouwen van het voormalige schoolgebouw tot appartementen (wijziging op eerdere vergunning OV 20220038)

01-11-2023 – Utbuorren 49 te Terherne: verleende vergunning verlengen van de bestaande ligboxenstal (OV 20230518/)

01-11-2023 – Emmakade 2 te Lemmer: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230072)

01-11-2023 – Jan Schotanuswei 9 te Oudemirdum: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230120)

01-11-2023 – Slotweg 17 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230118)

01-11-2023 – Koopmanweg 30 te Echtenerbrug: aanvraag vergunning milieuneutrale melding (OV 20230618)

01-11-2023 – Mastersein 12 te Idskenhuizen: verleende vergunning plaatsen van een nieuwe damwand achter de bestaande damwand, waardoor de invaart verbreed wordt. (

01-11-2023 – Hoge Zomerdijk 5 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230073)

01-11-2023 – De Achte 11 te Terherne: verleende vergunning bouwen van een recreatie-villa (OV 20230486/)

01-11-2023 – Harichsterdyk 76 te Harich: aanvraag vergunning realiseren van een Bed en Brochje in de bestaande woning (OV 20230622)

01-11-2023 – Boarnsweachsterdyk 7 te Boornzwaag: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20230456/)

01-11-2023 – Bovenkruier 15 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230121)

01-11-2023 – Steiger 34 te Joure: aanvraag vergunning verbouwen van het woonhuis aan de achterzijde (OV 20230626)

01-11-2023 – Streek 47 a te Sintjohannesga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230119)

01-11-2023 – Houtvaartweg 77 102 te Boornzwaag: verleende vergunning bouwen van een overkapping (legalisatie) (OV 20230458/)

01-11-2023 – Kennisgeving coördinatiebesluit Wro Koarte Ekers 2 te Joure

01-11-2023 – Hoitebuorren 23 te Nijemirdum: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230117)

01-11-2023 – Geert Knolweg 53 te Joure: aanvraag vergunning verhogen van het dak van de bijkeuken i.v.m. het isoleren (OV 20230623)

01-11-2023 – Koarte Ekers te Joure: aanvraag vergunning bouwen van 12 woningen op het terrein van een voormalige kwekerij (OV 20230629)

01-11-2023 – Vastgestelde hotspotlijst 2022, gemeente De Fryske Marren, ter inzage

27-10-2023 – Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 1 november 2023