Wetterskip – De najaarsschouw 2023 is begonnen

01-11-2023 JOURE – De jaarlijkse najaarsschouw is begonnen. Elk najaar vanaf 1 november gaan onze medewerkers met Ipads te voet het veld in of maken gebruik van helikopters om de schouwwateren te controleren. Daarnaast beoordelen we dit jaar sloten met behulp van luchtfoto’s en kunstmatige intelligentie.

In ons werkgebied (Fryslân en deel van het Groninger Westerkwartier) ligt in totaal ruim 11.000 kilometer aan schouwsloten. Dit zijn sloten die belangrijk zijn voor een goede wateraan- en -afvoer. We controleren of de sloten goed zijn schoongemaakt door de eigenaren. Het is belangrijk dat de sloten in goede conditie zijn, zodat er een goede doorstroom is en zo weinig mogelijk wateroverlast of -tekort.  

Kunstmatige intelligentie
Dit jaar doen we in het noordoosten van Fryslân, naast de reguliere fysieke controle van sloten, verder ervaring op met de inzet van kunstmatige intelligentie. In het gebied, globaal gelegen tussen Leeuwarden, Lauwersoog, Drachten en Grou, van ongeveer 100.000 hectare groot maakt een speciaal vliegtuig op ruim 2 kilometer hoogte foto’s van de sloten. Voor deze digitale schouw ontwikkelden we twee jaar geleden een eigen computermodel. Dit model gaan we dit jaar verder verbeteren. Het programma analyseert de luchtfoto’s op basis van een algoritme en beoordeelt in welke sloot te veel begroeiing in het water staat en in welke niet. 

Voordelen digitale schouw
De verwachting is dat we met de nieuwe technologie de najaarsschouw in de toekomst efficiënter kunnen uitvoeren. Als uit de luchtfoto’s blijkt dat de sloten schoon zijn, dan hoeft er namelijk geen controleur van het waterschap meer langs. We hoeven dan alleen het veld nog in om locaties te beoordelen die door de computer niet zijn beoordeeld (bijvoorbeeld door te veel bomen boven het schouwwater) of sloten die als ‘niet schoon’ uit de computer rollen. Na deze fysieke controle krijgen de grondeigenaren en onderhoudsplichtigen waarvan de sloot nog niet is schoongemaakt, het verzoek alsnog onderhoud te doen.