Stappenplan biedt handvatten voor gebiedsontwikkeling in overgangsgebieden

29-10-2023 JOURE – In het Programma Natuur werken Rijk, provincies en maatschappelijke partners samen aan herstel en versterking van kwetsbare natuurgebieden en natuurlijke systemen. Het gaat hierbij ook om maatregelen rondom de natuurgebieden in overgangsgebieden. De landelijke werkgroep Overgangsgebieden Natura 2000 heeft op donderdag 12 oktober in een afsluitend symposium een advies met concrete handvatten gepresenteerd over deze gebieden.

De werkgroep Overgangsgebieden is op initiatief van maatschappelijke partijen ingesteld om binnen het Programma Natuur hierover te adviseren. In het rapport ‘Aan de slag in overgangsgebieden’ levert de werkgroep concrete handvatten om in overgangsgebieden doelen voor water, natuur en klimaat te bereiken in samenhang met de sociaal economische belangen van het gebied.

Overgangsgebieden zijn geen doel op zich. Het is een aanpak om bij te dragen aan de het realiseren van de doelen in de naastgelegen Natura 2000-gebieden. in het rapport geeft de werkgroep aan geeft aan hoe er binnen overgangsgebieden antwoord gegeven kan worden op belangrijke vragen als: Hoe voorkom je dat het gebied ‘op slot’ raakt? Hoe ‘weeg’ je de verschillende functies van een gebied? Hoe kunnen de overgangsgebieden voldoende perspectief bieden voor de landbouw?

Bijzondere aandacht krijgen boeren in het stappenplan. Boeren in overgangsgebieden is boeren met het landschap. Deze manier van boeren moet passen bij de agrarische ondernemer; het moet voor boeren dus aantrekkelijk zijn en blijven om te boeren in de overgangsgebieden, terwijl wel wordt bijgedragen aan de natuurdoelen.