Aanleg van zonneparken op landbouwgrond en in natuurgebieden wordt verboden

27-10-2023 JOURE – De aanleg van zonneparken op landbouwgrond en in natuurgebieden wordt niet langer toegestaan. Dat schrijven de demissionaire ministers De Jonge van Binnenlandse Zaken en Jetten van Energie en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer.  Het Rijk heeft hierover afspraken gemaakt met provincies, gemeenten en waterschappen. 

De Jonge en Jetten wijzen er op dat zorgvuldig met de beschikbare grond in Nederland moet worden omgegaan. Er zijn veel plannen die ruimte vergen, zoals bijvoorbeeld grootschalige woningbouw. De natuur mag niet worden aangetast en er moet ook voldoende landbouwgrond beschikbaar blijven met het oog op de voedselvoorziening.

Het is daarom de bedoeling dat het opwekken van zonne-energie in principe altijd in combinatie met ander gebruik van gronden plaats gaat vinden. Behalve op daken van woningen in steden en dorpen, moet dan bijvoorbeeld worden gedacht aan daken en gevels van bedrijven, kassen, daken boven parkeerplaatsen en stroken langs wegen.

Een verbod op de aanleg van zonneparken op landbouwpercelen en natuurgronden wordt vastgelegd in alle provinciale verordeningen. Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk. Zo blijft het bijvoorbeeld toegestaan om zonnepanelen op het dak van een stal te leggen, als het elektriciteitsnet het aan kan. Ook als sprake is van bestemmingswijziging kan in sommige situaties een uitzondering worden gemaakt.

Het verbod geldt voor nieuwe initiatieven. Plannen die nu al in ontwikkeling zijn en afwijken van de nieuwe afspraken kunnen nog doorgaan. Het Rijk had al eerder met de andere overheden een volgorde afgesproken voor het plaatsen van zonnepanelen. Ze moeten bij voorkeur op daken of gevels van gebouwen komen. Op de tweede plaats komen onbenutte terreinen in bebouwd gebied, op de derde plaats onbenutte terreinen in landelijk gebied en op de vierde plaats landbouw- en natuurgronden. Voor die vierde categorie is nu afgesproken dat provincies er in principe geen vergunningen meer voor verlenen.