Oppervlakte landbouwgrond in Nederland nam in 40 jaar met 11% af

26-10-2023 JOURE – In de periode 1980-2022 heeft er in de Nederlandse land- en tuinbouw een flinke schaalvergroting plaatsgevonden. Terwijl het aantal bedrijven met 65% terug liep, nam de oppervlakte landbouwgrond met 11% af. 

Met een aandeel van 54% bestaat het grootste deel van de landbouwgrond uit grasland. Het areaal blijvend grasland is sinds 1980 met ruim 40% afgenomen, terwijl het areaal tijdelijk grasland bijna verzesvoudigde. In 2022 was er 970.000 hectare grasland, waarvan 207.000 hectare tijdelijk grasland, 680.000 hectare blijvend grasland en 83.000 hectare natuurlijk grasland.

Het areaal akkerbouw nam in de jaren 1980 tot 2000 met ruim 10% toe en daalde in de jaren 2000 tot 2022 met 16% tot 535.000 hectare. Het areaal tuinbouw in de open grond had in de periode van 1980 tot 2000 een wisselend verloop. Over de gehele periode nam het areaal met 5% toe. Vanaf 2000 is er een stijgende trend, waarbij het areaal in de periode van 2000 tot 2022 met 18% toenam tot 95.000 hectare.

In 1980 was het areaal tuinbouw onder glas 8.800 hectare. Het areaal steeg van 1980 tot 2000 met 20% tot 10.500 hectare. In 2022 was het areaal tuinbouw onder glas met 10.600 nog iets groter. De meeste glastuinbouw vindt nog steeds in de Randstad plaats, maar staat onder grote ruimtedruk. Nieuwe locaties voor glastuinbouw zijn vooral buiten de Randstad te vinden.