Onderzoek verlenging openstelling azc Balk: 48 procent voor, 39 procent tegen

26-10-2023 BALK – Het draagvlakonderzoek over de mogelijke verlenging van de openstelling van het asielzoekerscentrum in Balk is afgerond. 48 procent van de respondenten geeft aan voorstander te zijn van een verlenging tot uiterlijk 1 oktober 2026. 39 procent is tegen en 13 procent is neutraal. De gemeenteraad van De Fryske Marren besluit in de raadsvergadering van 29 november 2023 over de eventuele verlenging.

Deelnemers
Het draagvlakonderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Enneüs. In september ontvingen de inwoners van Balk, Harich, Wijckel en Ruigahuizen een vragenlijst in de brievenbus. Voor het draagvlakonderzoek zijn 2203 huishoudens uitgenodigd. In totaal hebben 1036 huishoudens deelgenomen aan het onderzoek door het invullen van een vragenlijst.

Uitkomsten
In 2021 is een soortgelijk onderzoek uitgevoerd. Destijds gaf 44 procent van de ondervraagden aan voorstander te zijn van een verlenging van de openstelling van het azc, 38 procent was toen tegen.

Van de direct omwonenden gaf in 2021 29 procent aan voorstander te zijn van een verlenging. Nu ligt dat aantal op 48 procent. Het aantal direct omwonenden dat tegen een verlenging is, is verminderd. Van 62 procent in 2021 naar 40 procent in 2023.

Openbaar
Het draagvlakonderzoek is openbaar en te vinden op www.defryskemarren.nl/azc