Risico op slepende melkziekte bij melkgeiten

21-10-2023 JOURE – Slepende melkziekte bij melkgeiten kan ontstaan wanneer het verbruik van energie van het dier groter is dan dat ze kan opnemen uit het rantsoen. De reden hiervan is, dat het lam in de baarmoeder groeit. De laatste maand voor aflammeren, groeit een lam nog minimaal 60% van hun geboortegewicht. De groei van het lam vergt veel energie en nutriënten en zorgt bovendien dat er minder ruimte is voor de pens. Het kan er in resulteren dat de droge stofopname van geiten kort voor het aflammeren sterk daalt.

Bij een negatieve energie balans spreekt de geit de vetreserves aan. Dit vet wordt in de lever omgezet naar energie waar de geit wat mee kan. Dit is een natuurlijk proces, echter als er te veel lichaamsvet wordt afgebroken, dan kan de lever vervetten. De lever slibt als ware dicht, dan gaat de lever ketonen aanmaken in plaats van bruikbare energie. De geiten worden erg sloom en zullen nog minder gaan vreten. Een te grote hoeveelheid ketonen in het bloed resulteert in slepende melkziekte.

Het is belangrijk dat een geit genoeg energie binnenkrijgt vanuit het rantsoen. Dit betekent dat de droge stofopname voor aflammeren erg belangrijk is. Wanneer er veel energie via het voer opgenomen wordt zal er minder lichaamsvet worden afgebroken hoeft. Wanneer het niet lukt om de droge stofopname op peil te houden, dan is het belangrijk om te zorgen voor extra geconcentreerd voer. Dat kan door gebruik van geknakt lijnzaad of een energiedrank door het rantsoen. Daarnaast is het ondersteunen van de lever erg belangrijk. B-vitamines, zoals niacine en choline kunnen de lever ondersteunen.