644 aanvragen voor Landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties

20-10-2023 JOURE – De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft op woensdag 18 oktober weer een actueel overzicht verstrekt van de aanmeldingen die zijn ontvangen van bedrijven die willen deelnemen aan de Landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties (Lbv) en Lbv-plus. In totaal zijn er nu 644 aanvragen ingediend.

RVO.nl ontving 344 specifieke aanvragen voor de regeling Lbv-plus en 174 specifiek voor de Lbv-regeling. De overige 126 bedrijven geven aan voor één van beide regelingen in aanmerking te willen komen. Van de 644 aanvragen zijn er 290 afkomstig van varkenshouderijbedrijven, 114 uit de pluimveehouderij, 111 aanvragen komen van melkveebedrijven en 42 van een vleeskalverbedrijf. De overige 42 aanvragen komen van bedrijven met meerdere diersoorten.