Gemiddelde levensproductie van Nederlandse melkkoe stijgt tot 38.327 kilo melk

19-10-2023 JOURE – De gemiddelde levensduur en levensproductie van de melkkoeien in Nederland is in het boekjaar 2022-2023 verder gestegen. Afgelopen boekjaar produceerden de afgevoerde koeien gemiddeld 38.327 kilogram melk en 3.048 kilo vet en eiwit. Dat is 926 kilo melk en 77 kilo vet en eiwit meer dan in het vorige boekjaar. De levensduur van de afgevoerde stamboekkoeien nam toe met ruim drie weken tot 2.255 dagen. Dit komt naar voren uit de jaarstatistieken van de melkproductieregistratie van Coöperatie CRV.

CRV publiceert cijfers over het boekjaar dat liep van september 2022 tot september 2023. De koeien die werden afgevoerd van de Nederlandse melkveebedrijven, produceerden in hun leven gemiddeld 38.327 kilo melk met 4,38% vet en 3,57% eiwit. De stijgende gemiddelde levensproductie is ook zichtbaar in het sterk toenemende aantal koeien met een levensproductie van meer dan 100.000 kilogram melk. Afgelopen boekjaar passeerden 4.707 melkkoeien in Nederland deze grens, in het vorige boekjaar waren dat er nog 750 minder. Het aantal koeien met een levensproductie van meer dan 10.000 kilo vet en eiwit steeg van 297 naar 406.

De hogere levensproductie is onder andere te danken aan een 22 dagen langere levensduur. Het aantal dagen tussen eerste kalfdatum en de laatste monstername steeg met 27 dagen. De productie van de afgevoerde Nederlandse koeien was dit jaar gemiddeld 29,4 kilo melk per melkdag. Vorig boekjaar was dit 29,3 kilo. De tussenkalftijd bleef stabiel op 408 dagen. Een gemiddeld Nederlands bedrijf in de melkproductieregistratie had in het afgelopen boekjaar 113 melkkoeien, 4 meer dan in het vorige boekjaar.

De gemiddelde melkproductie per lactatie is in het afgelopen boekjaar gestegen. Het rollend jaargemiddelde op de 11.870 Nederlandse bedrijven die in aanmerking komen voor rangschikking kwam uit op 9.346 kilogram melk met 4,45% vet en 3,61% eiwit, goed voor 753 kilo vet en eiwit en een economisch jaarresultaat van 2.166. De melkgift was daarmee 260 kilo hoger dan vorig jaar en de vet- en eiwitproductie was 32 kilogram hoger. Het vetpercentage steeg met 0,07% en het eiwitpercentage met 0,06%.

De lijst van bedrijven met de hoogste levensproductie van de aanwezige koeien wordt aangevoerd door Arie Jan Rosegaar uit Pesse. Zijn 32 koeien, die gemiddeld 9 jaar oud waren, noteerden een gemiddelde levensproductie van 82.609 kg melk met 4,19% vet en 3,39% eiwit, resulterend in 6.267 kilo vet en eiwit. De lijst van bedrijven met de hoogste levensproductie van de afgevoerde koeien wordt dit jaar aangevoerd door melkveebedrijf Van Zijtveld-Bos uit De Glind. Dat bedrijf voerde het afgelopen boekjaar 20 koeien af met een gemiddelde leeftijd van exact 10 jaar en een gemiddelde levensproductie van 92.332 kilogram melk met 4,29% vet en 3,50% eiwit, resulterend in 7.194 kilo vet en eiwit.