Bent u of kent u de eigenaar van deze kruiser?

19-10-2023 GOINGARIJP – Al geruime tijd ligt er aan Goingarijpster Poelen, Marrekritte steiger SN 32 een blauwe kruiser van ongeveer 9 meter.

De eigenaar van dit vaartuig is niet bekend en de ligplaats is illegaal ingenomen. Dit is in strijd met de Ligplaatsenverordening De Fryske Marren en het bestemmingsplan. Omdat van deze boot de rechthebbenden niet bekend is, dient deze publicatie als algemene mogelijkheid voor de rechthebbenden om tenuitvoerlegging van de last onder bestuursdwang te voorkomen.

Bent u de eigenaar?
Wanneer u de eigenaar bent van deze kruiser, dan moet u deze kruiser van de ingenomen ligplaats verwijderen en verwijderd houden.

Meer weten?
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Laurens Potijk via telefoonnummer 14 05 14 of per mail via info@defryskemarren.nl.