75 melingen van onveilige verkeerssituaties binnen 14 dagen

17-10-2023 JOURE – Sinds het openstellen van het meldpunt 1 oktober van dit jaar zijn er ruim 75 meldingen gedaan van onveilige situaties. De Hoofdweg (N(924) in Echten, De Straatweg noord in Lemmer, en de onveilige afslag van de N359 in balk steken met kop en schouders boven andere meldingen uit.

Daarnaast zij er tal van meldingen over onveilige situaties voor fietsoversteek plaatsen, waar veel jeugd langs komt. Ook zien we veel meldingen over 30 km zones waar ruim te hard gereden kan worden en ook wordt, met excessen tot wel 100km/h. Tegelijkertijd tekent zich een tweede rode draad in de meldingen af, een flink aantal van de melders geven aan dat de situaties als vaker kenbaar zijn gemaakt bij de gemeente/ dorp co√∂rdinatoren/ college en dat hier niet of nauwelijks op wordt gereageerd. In geval van 30 km zones zien wij met enige regelmaat terug dat er zelfs wordt geantwoord, “chaos is juist goed”.

Een melding die bij de beheerders Janneke van der Werf en Marc van Niekerk-Thie blijft hangen, kom uit Sloten. “We ontvingen een foto van een haast afgesloten rondweg door wachtende vrachtwagens, zij zijn benieuwd of dit structureel is of incidenteel.”

Waar beide politici van mening zijn dat een meldpunt overbodig zou moeten zijn, zijn beide geschrokken van de hoeveelheid en inhoud van de meldingen. Marc van Niekerk-Thie “Er zijn blijkbaar, veel meer plekken waar men zich onveilig voelt dan wij in kaart gebracht krijgen, het geeft te denken of de manier van onderzoek vanuit de gemeente aansluit bij het geen de direct betrokkenen ervaren.

En juist daarvoor zitten wij iedere week in Joure, voor onze inwoners. Ik ben echt geschrokken van de hoeveelheid meldingen, jaarlijks komen er rapporten waaruit wij mogen opmaken dat er verbeterpunten zijn, maar dat het eigenlijk koek en ei is. ik stel vast dat de ervaring van de melders in hun gevallen daar haaks op staat. Ondanks dat het dus niet nodig zou moeten zijn ben ik blij dat Janneke en ik de handen in een hebben geslagen. Daar gaan we dus ook mee door en wie weet breiden we het uit.

De beheerders van het meldpunt hebben contact gezocht met het college om alvast de eerste bevindingen van de verschillende meldingen te bespreken.