TNO publiceert interactieve fijnstofkaart met cijfers per gemeente

06-10-2023 JOURE – TNO publiceert een kaart met het aantal dagen per jaar dat de advieswaarde voor fijnstof van de wereldgezondheidsorganisatie WHO gemiddeld wordt overschreden. Dit cijfer is beschikbaar voor iedere gemeente in Nederland voor het jaar 2022. Alle Nederlandse gemeente overschrijden de aanbevelingen van de WHO van maximaal 15 microgram per m3. Soms gebeurt dat meer dan 90 dagen per jaar. Het advies van de WHO is dat dit slechts 4 dagen per jaar zou mogen gebeuren.

Langdurige blootstelling aan slechte lucht veroorzaakt op termijn long- en hartaandoeningen, maar ook piekbelasting, die lang niet altijd in jaargemiddelden naar voren komen, kan voor gevoelige groepen leiden tot allerhande gezondheidsklachten, mogelijke ziekenhuisopnames en in het ergste geval zelfs hartfalen waar mensen aan overlijden.

Het Europees Milieuagentschap heeft berekend dat in 2020 bijna 240.000 mensen in Europa vroegtijdig zijn overleden aan de slechte lucht. De Gezondheidsraad stelde in 2018 dat blootstelling aan fijnstof verantwoordelijk is voor circa 4% van de ziektelast in Nederland.

De gegevens die TNO heeft gebruikt komen uit de online tool TOPAS van TNO. Daar is door modellering van data van meetpunten in Nederland en Europa voor de afgelopen dagen te zien hoeveel fijnstof er lokaal was, wat de bronsoort is en het land van oorsprong.

De de interactieve fijnstofkaart is te vinden op de website van TNO.