Druk op de mestmarkt zal nog zeker tot in 2025 aanhouden’

02-10-2023 JOURE – Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding voorziet dat de druk op de mestmarkt nog zeker tot in 2025 zal aanhouden. Het wegvallen van plaatsingsruimte gaat voorlopig nog sneller dan de daling van de mestproductie en het mestaanbod als gevolg van het stoppen van bedrijven. 

Vergeleken met vorig jaar aan het begin van het opslagseizoen liggen prijzen de voor de afzet van dierlijke mest momenteel bijna 10 euro per ton hoger. De afzet van varkensmest kost in het zuiden van Nederland momenteel tussen de 25 euro en 29 euro per ton.

Voor een ton rundveedrijfmest kost afzet tussen de 22 euro en 25 euro. In het oosten van het land liggen prijzen gemiddeld een paar euro per ton lager. De tarieven worden mede bepaald door de de regio waar een bedrijf is gevestigd, de samenstelling van de mest die wordt aangeboden en mogelijkheden van de intermediair.

Sommige akkerbouwers hebben vanwege de weersomstandigheden dit jaar een deel van de bemesting uitgevoerd met kunstmest, wat ten koste is gegaan van de afzet van drijfmest. Daarnaast nam de mestplaatsingsruimte af door de nieuwe derogatievoorwaarden en de invoering  van bufferstroken langs waterlopen.

Door de invoering van het realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest (rVDM) en aangescherpte regelgeving wordt er mogelijk ook wat meer mest aan intermediairs aangeboden. Vanwege het rVDM gaat er waarschijnlijk minder mest naar hobbyboeren en particulieren.

Afnemers van mest kunnen inspelen op de marktomstandigheden en een bijbetaling van 5 euro tot soms meer dan 10 per ton bedingen. Verder hebben transporteurs extra kosten door de gestegen prijzen voor brandstof en de extra personeelskosten. Ook bij mestverwerkende bedrijven namen de kosten toe.