Schreeuw om gerechtigheid

24-09-2023 ROTTUM – In het Friese dorp Rottum, gemeente De Fryske Marren, heeft zich tussen 1991 en 2015 een financieel drama afgespeeld. Een boerengezin heeft al die jaren gemiddeld vijfmaal zoveel aan stroomkosten moeten betalen dan in met hen vergelijkbare gevallen. Er was al eerder vast komen te staan dat zij ook betaalden voor stroomgebruik van overheids – in dit geval gemeentelijke – eigendommen. Zo werd duidelijk dat door een wijziging in de Basis Administratie Gebouwen de op hun erf staand transformatorhuisje niet meer onder hun huisnummer viel, de elektriciteitsrekeningen weer normaal werden. Toch stieten zij om gerechtigheid te krijgen bij alle instanties het hoofd. Het over al die jaren teveel betaalde bedrag is ongeveer €200.000.- .

Een aantal mensen uit de omgeving trekt zich hun lot aan, zeker nu de mannelijke helft van het echtpaar mede door alle spanningen begin van dit jaar overleden is en de vrouw er alleen voor staat. Deze mensen stellen zich op als haar supporters en willen als initiatiefgroep dit schandaal breder dan tot nu toe in de publiciteit brengen en daarmee een oplossing bevorderen. Een oproep daartoe is in de maak en in een ver gevorderd stadium. De Burgerpartij De Fryske Marren en de NCPN juicht het initiatief toe en vindt met de initiatiefnemers dat aan dit grote onrecht een eind moet komen.