Bijna 70 procent van ouderen heeft minstens elke week contact met de buren

23-09-2023 JOURE – In 2022 had 69 procent van de 65-plussers minstens iedere week contact met hun buren. Nog eens 16 procent had minimaal eens per maand contact, maar niet elke week. Zo’n 15 procent had minder vaak of nooit burencontact. Jongere mensen spraken hun buren minder vaak dan ouderen. Het sociale contact met de buren is door de jaren heen bij alle leeftijdsgroepen iets gedaald.

Gemiddeld heeft 56 procent van de 15-plussers minstens wekelijks burencontact. Ouderen (65-plussers) hadden in 2022 vaker (69 procent) minimaal iedere week contact met hun buren dan jongere mensen. De jongste leeftijdsgroep (15- tot 35-jarigen) had dat met 41 procent het minst vaak. Bij 35- tot 65-jarigen was dit iets meer, namelijk 59 procent. Bij contact met buren gaat het niet alleen om een persoonlijke ontmoeting, maar ook om bellen, brieven sturen, e-mailen of het uitwisselen van berichtjes via bijvoorbeeld WhatsApp. Van de 65-plussers had 21 procent zelfs dagelijks contact met hun buren, in welke vorm dan ook.

Contact met vrienden hoogst onder jongeren
Jonge mensen hadden juist het meest van alle leeftijdsgroepen contact met vrienden. Van de 15- tot 35-jarigen had 88 procent op zijn minst iedere week contact met hun vrienden, bij 65-plussers was dat 67 procent. Het sociale contact met familie was bij alle leeftijdsgroepen bijna gelijk: ruim 80 procent ziet, spreekt of appt elke week hun familie.

Steeds minder contact met buren
Het wekelijks contact van ouderen met buren is in 2022 afgenomen vergeleken met tien jaar daarvoor. In 2022 had 69 procent wekelijks contact met hun buren, in 2012 was dit nog 75 procent. Ook mensen jonger dan 65 jaar hebben minder vaak iedere week contact met buren dan tien jaar ervoor.

Het wekelijkse contact dat 65-plussers met familie of vrienden hebben, is door de jaren heen niet veel veranderd. Dit schommelde voor familiecontact rond de 83 procent en voor vriendencontact rond de 68 procent.

Van de 65-plussers gaf 84 procent aan tevreden te zijn met hun sociale leven in het algemeen. Jongere mensen zijn met 75 procent (18 tot 35 jaar) en 77 procent (35 tot 65 jaar) iets minder vaak tevreden.