Driehoek Joure Zuid: schetssessies  

20-09-2023 JOURE – Voor de zomer is de eerste stap gezet in de participatie rond de invulling van de Driehoek Joure Zuid. Op de projectpagina ‘Gebied Driehoek Joure Zuid’ kunt u nog tot half september uw ideeën, wensen en zorgen op het prikbord zetten. Op dinsdag 11 juli is een online bijeenkomst gehouden waarin het proces is toegelicht en vragen zijn beantwoord. U kunt deze online bijeenkomst ook via de website terugkijken.  

Schetssessies op 17 oktober
Op dinsdag 17 oktober houden we schetssessies om een aanzet te maken voor de scenario’s die later aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De schetssessies worden begeleid door een extern bureau Bugelhajema en begint om 19.20 uur (inloop vanaf 19.00 uur) op het gemeentehuis (Herema State 1) in Joure. In vier groepen van acht deelnemers worden in grote lijnen scenario’s voor een mogelijke invulling geschetst. Omdat we scenario’s willen krijgen die niet allemaal op elkaar lijken, is er per schetstafel een accent voor een thema. De thema’s staan op het aanmeldformulier en hiervoor kunt u zich aanmelden . En natuurlijk is dat thema te combineren met andere invullingen zodat er een integraal plan ontstaat.

U kunt zich nog steeds opgeven voor de schetssessies, want er zijn nog een aantal plekken beschikbaar. Daarom is de aanmeldtermijn verlengd tot en met 1 oktober. Bij meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn bij een thema geldt de volgorde van aanmelding. U ontvangt bericht van uw inschrijving. U ontvangt ook bericht als de groepen vol is. Aanmelden voor de schetssessies op 17 oktober 2023

En na de schetssessies?
De tekeningen van 17 oktober worden uitgewerkt tot vlekkenplannen en op de website getoond. Het is dan voor iedereen nog mogelijk hierop te reageren. Dit wordt verwerkt en uiteindelijk begin 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd om de richting van de verdere planvorming te bepalen. Meer informatie vindt u op defryskemarren.nl/driehoekjourezuid.